Freedom Montenegro
For human rights and freedoms
Advertisement


 
 

 

Šta je korupcija?

Šta je korupcija? Korupcija predstavlja zloupotrebu ovlašćenja, funkcije ili položaja da bi se stekla materijalna (u vidu novca i poklona) ili nematerijalna korist (činjenje usluga). Korupcija može postojati u javnom i pr...
by Freedom Montenegro
0

 Advertisement