Freedom Montenegro
For human rights and freedoms
Advertisement


 
 

 

Rješenje je u održivoj poljoprivredi

„Kada sve drveće bude posječeno, kada sve životinje budu izlovljene, kada sve rijeke budu zagađene, kada vazduh više ne bude za disanje, tek onda ćeš shvatiti da ne možeš da jedeš novac.” Ovako glasi indijans...
by Freedom Montenegro
0

 
 

Štedimo energiju

Grijanje zimi Zatvarati vrata između grijanih i negrijanih soba. Grijati sobe na maksimalno 21° C. Svaki dodatni 1° C povećava račune za 6%. Sniziti temperaturu preko noći, ili kad smo odsutni tokom dana. Prostorije provj...
by Freedom Montenegro
0

 Advertisement