Freedom Montenegro
For human rights and freedoms
Advertisement


 
 

 

Šta su ljudska prava?

Definicija Ljudska prava su urođena prava svakog ljudskog bića. Akteri sektora bezbijednosti koji koriste silu dužni su da poštuju ljudska prava prilikom vršenja svojih dužnosti i ovlašćenja u skladu sa međunarodnim pr...
by Freedom Montenegro
0

 Advertisement