Freedom Montenegro
For human rights and freedoms
Advertisement


 
 

 

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (skraćeno BiH) država je u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Pretežno je planinska zemlja. Zauzima površinu od 51.209,2 km2. Na sjeveru, zapadu i jugu se graniči sa Hrvats...
by Freedom Montenegro
0

 Advertisement